RU-PiPS (Pieksämäki) 8.9.2007 

9-5

Kuvat Yrjö Niskanen